SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Gorąco zapraszamy do naszej czytelni! 

 

Można z niej skorzystać w każdy poniedziałek w godzinach 13-19 oraz od wtorku do piątku w godzinach 9-15.
Poniżej prezentujemy aktualny wykaz książek i czasopism wchodzących w skład naszych zbiorów:  

 

 1. Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012
 2. Aleksandrowicz T. R., Terroryzm Międzynarodowy, Warszawa 2015
 3. Allison Graham, Skazani na wojnę. Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa, Warszawa 2018
 4. Antoszewski A., Herbut R. (red), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008
 5. Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski, Wrocław 2005
 6. Balcer A., Na Wschodzie bez zmian?, Wrocław- Wojnowice 2015
 7. Baka I., Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939, Warszawa 2010
 8. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2010
 9. Bartosiak Jacek, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016
 10. Bartosiak Jacek, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2018
 11. Baszkiewicz J.,  Francja, Warszawa 1997
 12. Beck U., Niemiecka Europa, Warszawa 2013
 13. Bednarek S., Korzeniewski B., Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Warszawa 2014
 14. Bertram Ł. (red), Obieg NOW-ej. Warszawa 2013
 15. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2005, nr 5-6 (52-53)
 16. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 , nr 7 (102)
 17. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 , nr 8-9 (103-104)
 18. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2010 , nr 3 (110)
 19. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2010 , nr specjalny (112-113)
 20. Błażejewska P., Choronżuk K., Dębowicz M., Markisz K., Niedźwiecki S., Piss P., Terpiłowski P., Wieczorek P., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej w stosunku do państw sąsiednich, Wrocław 2015
 21. Bober A., Korea Zjednoczona-szansa czy utopia?, Skarżysko-Kamienna 2013
 22. Borucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat- część 1
 23. Borucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat- część 2
 24. Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu, Warszawa 1990
 25. Bruski J.J., Hołomodor 1932-1933, Warszawa 2008
 26. Bumblauskas A., Wielkie Księstwo Litewskie, Warszawa 2013
 27. Burak A., Gburzyńska N., (red.), Turcja w XXI wieku, Toruń 2013
 28. Burke E., O Duchu i naturze rewolucji, Kraków 2012
 29. Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Warszawa 2016
 30. Cebul K., Zenderowski R., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010
 31. Cichocki A. Marek, Porwanie Europy, Kraków-Warszawa 2004
 32. Ciechanowski G., Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011, Oświęcim 2016  
 33. Chabasińska A., Czachor Z. (red), Bezpieczeństwo narodowe Polski, Warszawa 2016
 34. Chodkiewicz J. M., Międzymorze, Warszawa 2017
 35. Chojnacki P. (red.), NSZZ Solidarność 1980-1989, tom 5, Warszawa 2010
 36. Chomicz K., Kowalewska-Borys E., Współpraca międzynarodowa w rozwój regionalny, Warszawa 2013
 37. Courmont B., Korea Północna. Paradoksy polityki Kimów, Warszawa 2011
 38. Chrzczonowicz M., Organizacje pożytku publicznego. Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola, Warszawa 2015
 39. Cockburn P., Państwo Islamskie, Warszawa 2015
 40. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo Europejskie, Warszawa 1997
 41. Czarna Księga Komunizmu, Dębogóra 2017
 42. Czarny E., Słok-Wódkowska M., Partnerstwo Transatlantyckie, Warszawa 2016
 43. Czułba J., Bratniak. Pismo Ruchu Młodej Polski Lata 1977-81,Warszawa 2009
 44. Czyżniewski M., Idea w polityce Vaclava Klausa, Toruń 2012
 45. Ćwiek-Karpowicz J., Secrieru S., Sankcje i Rosja, Warszawa 2015
 46. Dadel M., Ustawa o działalności pożytku publicznego, Warszawa 2015
 47. Dadel M., O projekcie i wniosku, Warszawa 2008
 48. Dąbrowskiego D. (red.), Od rywalizacji do współpracy, Wrocław 2003
 49. De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli II, Warszawa 2015
 50. Dembiniok M. (red.), Na skrzyżowaniu dziejów i kultur, Cieszyn 2006
 51. Depczyńska P., Kształcenie polityczne w Niemczech, Warszawa 2014
 52. Dębski S., Narinski M. (red.), Kryzys 1939 roku, Warszawa 2009
 53. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą, Warszawa 2007
 54. Dobrzelewski J., Indie-Pakistan 1971,Warszawa 2016
 55. Domańska M., Kryzys w Rosji. Degradacja modelu zarządzania gospodarką, Warszawa 2017 (wersja dwujęzyczna)
 56. Drzonek M., Wołek A., Władza Wykonawcza w Polsce i Europie, Kraków-Nowy Sącz 2009
 57. Dutkiewicz J., Dziennik dowódcy rosomaka, Ghazni 2011, Kraków 2017
 58. Dutkiewicz R., Ujazdowski K. M., Olbrych J., Roszkowski W., Mutor M., Fr.Alois, Lipscher W., Pojednanie Narodów przeciw Jałcie, Wrocław 2015
 59. Dworaczek K., Waligóra G., Ruch “Wolność i pokój” we Wrocławiu,  Warszawa-Wrocław 2016
 60. Dydczyński A. (red.), Geopolityka, Warszawa 2013
 61. Dzimira K., Tajemnice F-16,Warszawa 2015
 62. Dziubka K. (red.), Rogowska B., Lewandowski C., Tomaszewski J., W Kręgu Historii i Politologii, Wrocław 2002
 63. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamińskim Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989., Warszawa 2014
 64. Dzwonkowski R., Papież Jan Paweł II. Misja Polonii i Emigracji, Warszawa 2016
 65. Ferguson N., Kolos. Cena amerykańskiego imperium, Kraków 2014
 66. Fortuna P., Urban M., Metafory i analogie w szkoleniach, Sopot 2014
 67. Furdal A., Polska oda do radości, Wrocław 2000
 68. Gabryś M., Kijewska-Trembecka M., Rybkowski R., Soroka T., Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2013
 69. Gajdar J., Upadek Imperium, Warszawa 2016
 70. Gałązka A.(red), Działalność odpłatna organizacji pozarządowych, Warszawa 2016
 71. Gelvin J. L., Konflikt Izraelsko-Palestyński, Kraków 2009
 72. Godement F., Czego chcą Chiny?, Warszawa 2016
 73. Gołębiewski M., Europa ojców założycieli a teraźniejszość kontynentu, Wrocław 2016
 74. Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012
 75. Górak-Sosnowska K., red., Arabska Wiosna, Sopot 2016
 76. Góralczyk B., Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Warszawa 2018
 77. Górecki W., Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji, Warszawa 2016 (wersja dwujęzyczna)
 78. Gromala, Zysk W., , Stosunki Handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa 2013
 79. Grzywaczewski T., Granice Marzeń. O państwach nieuznawanych, Wołowiec 2018
 80. Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, Kraków-Nowy Sącz 2009
 81. Hrycak J., Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009
 82. Indyk S.M., Lieberthal G.K., O'hanlon E.M., Zmieniając historię, Warszawa 2013
 83. Iwanek K. , Burakowski A., Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013,Warszawa 2013
 84. Jakubowicz K. (red.), Herby szlacheckie na Śląsku, Wrocław 2001
 85. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2005
 86. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2009
 87. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia,Wrocław 2008
 88. Janiak K., Budżet Unii Europejskiej, Warszawa 2015
 89. Jankowski B., Skolimowska A., Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Warszawa 20317
 90. Jarczewska A.,  Zajączkowski J., Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Warszawa 2016
 91. Jaremczuk Janusz Edward (red. nauk.), Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania, Poznań 2017
 92. Jaskuła Łukasz, Zbędny Arsenał, Gdańsk 2014
 93. Jauffret J-Ch, Afganistan 2001-2013. Kronika przepowiedzianego braku zwycięstwa, Warszawa 2014
 94. Kaczyńska I, Kaczyński T., Śladami wybitnych Polaków, Warszawa 2011
 95. Kalicki W., Kuhne M., Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014
 96. Kamiński Ł., Persaka K., Czekiści, Warszawa 2010
 97. Kaplan R.D.,  Monsun. Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji, Wołowiec 2012
 98. Karbalewicz W., Aleksandr Łukaszenko. Portret polityczny, Warszawa 2013
 99. Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym, Warszawa 2014
 100. Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013
 101. Kawalec Stefan, Pytlarczyk Ernest, Paradoks Euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Warszawa 2016
 102. Kepel G., Jardin A., Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, Warszawa 2017
 103. Kępiński P., Kuncius H., Rozmowa Litwina z Polakiem, Wrocław-Wojnowice 2015
 104. Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2016
 105. Kissenger H., O Chinach, Wołowiec 2014
 106. Kissenger H., Porządek Światowy, Wołowiec 2016
 107. Kiwerska J., Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Poznań 2015
 108. Kloczkowski J. (red), Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Warszawa 2010
 109. Kloczkowski J., Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012
 110. Kloczkowski J., Polska w grze międzynarodowej, Kraków 2010
 111. Kloczkowski J., Rzeczpospolita 1989-2009.Zwykłe państwo Polaków?, Kraków 2009
 112. Kloczkowski J., Szułdrzyński M., Drogi do Nowoczesności, Kraków 2006
 113. Kloczkowski J., Temat Polemiki: Polska, Kraków 2012
 114. Kloczkowski J., Wolność i jej Granice, Kraków 2007
 115. Kloczkowski J., Żukowski T., Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej, Warszawa-Kraków 2010
 116. Kłosowicz R.(red), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Warszawa 2013
 117. Knyt A., 1920. Wojna o Polskę, Warszawa 2010
 118. Kochanowski J., Węgry, Warszawa 1997
 119. Koehler K., De Europa, Warszawa 2012
 120. Kołodziejczyk D., Orzeł i Półksiężyc, Warszawa 2014
 121. Konopczyński W., Kwestia Bałtycka, Kraków-Warszawa 2014
 122. Kornat M., Materski W.,  Między Pokojem a Wojną, Warszawa 2015
 123. Korwin-Szymanowski T., Przyszłość Europy, Warszawa 2015
 124. Kowal G., Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie(1981-1982),Wrocław 2013
 125. Kowal. G i inni (red.)., Nie tylko walka, Wrocław 2010
 126. Kowal P., Ołdakowski J., Zuchniak M., Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy, Wrocław 2008
 127. Kowalczyk A. St. (red.), Europa 1929-1930. Antologia, Warszawa 2012
 128. Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego- rozważania, Kraków 2013
 129. Kucharski W., Ruchniewicz K., Ziemie Zachodnie- historia i perspektywy, Wrocław 2011
 130. Kukliński A., Muszyński J., Waszkiewicz J., Europa Quo Vadis?, Wrocław 2011
 131. Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa 2016
 132. Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016
 133. Kupiecki R., Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2012
 134. Kupiecki R. ( red.), Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, Warszawa 2015
 135. Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013
 136. Latiff R.H., Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy, Warszawa 2018
 137. Lazari de A., Riabow O., Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, Warszawa 2008
 138. Lizak Wiesław (red. nauk.), Solarz M. Anna, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, Warszawa 2015
 139. Lesiuk W., Trzcielińska-Polus A., Colloquium Opole 2011. Lęki i obawy przed procesem jednoczenia się Europy, Opole 2002
 140. Lewicki Z., Igrzyska Demokracji. Amerykańska kultura wyborcza, Warszawa 2016
 141. Łabuszewski T.(red.), Śladami zbrodni, Warszawa 2012
 142. Machaj Ł., Maciejewski M., Łukasiewicz S., O Jedność Europy, Warszawa 2015
 143. Maciążek P., Stawka większa niż gaz. Ukryta wojna o niepodległość Polski, Warszawa 2018
 144. Magierowski M., Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej, Kraków 2013
 145. Marshall T., Więźniowie geografii czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Poznań 2017
 146. Marszalek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2014
 147. Maszkiewicz M., Białoruś- w stronę Zjednoczonej Europy, Warszawa 2009
 148. Matcharashvili I., Wojna rosyjsko- gruzińska, Oświęcim 2013
 149. Matyja M., Swiss Made, Brzezia Łąka 2010
 150. Matyja R., Sajduk B., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, Kraków-Rzeszów 2016
 151. Matyszkowicz M., Św. Tomasz o Królowaniu, Kraków 2006
 152. Mazur Z., Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015
 153. Mearscheimer J. J., Walt S. M., Lobby Izraelskie w USA, Warszawa 2011
 154. Menkiszak M., Najlepszy nieprzyjaciel Rosji. Rosyjska polityka wobec USA w epoce Putina, Warszawa 2017 (wersja dwujęzyczna)
 155. Miasto. Wrocławski Rocznik Samorządowy, nr 1
 156. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2005, nr 11
 157. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2008, nr 23
 158. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2009, nr 24
 159. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 20010, nr 25
 160. Mikiewicz P., Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji, Wrocław 2011
 161. Mills P., Schluter M., After Capitalism: Rethinking Economic Relationships, Cambridge 2012
 162. Muller J-W, Co to jest populizm?, 2013
 163. Nowa Europa Wschodnia 2008, nr 1(1)
 164. Nowa Europa Wschodnia 2008, nr 2(2)
 165. Nowa Europa Wschodnia 2008-2011, edycja specjalna
 166. Nowa Europa Wschodnia 2009 nr 6(8)
 167. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 1(3)
 168. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 2(4)
 169. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 3-4(5-8)
 170. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 5(7)
 171. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 1(9)
 172. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 2(10)
 173. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 3-4(11-12)
 174. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 5(13)
 175. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 6(14)
 176. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 1(15)
 177. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 2(16)
 178. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 3-4(17-18)
 179. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 6(20)
 180. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 2(44)
 181. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 3-4(22)
 182. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 3-4(45)
 183. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 5(46)
 184. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 6(47)
 185. Nowa Europa Wschodnia 2017, nr 1(48)
 186. Olchawa M., Misja Ukraina, Warszawa 2016
 187. Opole miasto z różnych perspektyw, Opole 2017
 188. Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 2015
 189. Osiewicz P., Konflikt cypryjski, Warszawa 2013
 190. Oziewicz E., Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Rozwoju Gospodarczym Krajów Azji Południowo-Wschodniej, Gdańsk 1998
 191. Pałkiewicz J., Dubaj-Prawdziwe Oblicze, Poznań 2016
 192. Pamięć i przyszłość 2008, nr 2(8)
 193. Pamięć i przyszłość 2008, nr 2(8)
 194. Pamięć i przyszłość 2009, nr 2(4)
 195. Pamięć i przyszłość 2009, nr 3(9)
 196. Pamięć i przyszłość 2009, nr 6
 197. Pamięć i przyszłość 2010, nr 1(7)
 198. Pamięć i przyszłość 2010, nr 2(8)
 199. Pamięć i przyszłość 2010, nr 3(9)
 200. Pamięć i przyszłość 2010, nr 4(10)
 201. Pamięć i przyszłość 2016, nr 3(33)
 202. Pamięć i przyszłość 2016, nr 4(34)
 203. Parlament Europejski: Głos obywateli w Unii Europejskiej
 204. Pastuszka S., Kasińska-Metryka A., Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego, Toruń 2016
 205. Pilich P., Pilich M., Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat, Warszawa 2016
 206. Pieńkos A., Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie, Toruń 2017
 207. Pietraś M., Wojtaszczyk A., Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017
 208. Piwek A., Ludzie, którzy zmienili bieg historii, Wrocław 2010
 209. Pleskot P., Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem “Annales” 1945-1989, Warszawa 2010
 210. Po rewolucji pomarańczowej, Warszawa 2005
 211. Polska dyplomacja publiczna 2015-2016
 212. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 1
 213. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 2
 214. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 3
 215. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 4
 216. Polsko-słowackie stosunki po roku 1918, Wrocław 2012
 217. Portnikow W., Miedwiediew D., Władca z przypadku?, Wrocław 2015
 218. Przedpełski T., Ktoś przecież musiał stanąć prosto, Wrocław 2007
 219. Puchalska J., Polki, które zadziwiły świat, Warszawa 2016
 220. Pułaski M. (red.), Kontakty, Wrocław 2002
 221. Pułaski M., W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych, Kraków 2016
 222. Radwan A., Schuman i jego Europa,  Warszawa 2015
 223. Rdzanek G., Euroatlantycka Obronność na Rozdrożu, Wrocław 2004
 224. Rdzanek G., Miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w Polityce Wojskowej Danii w latach 1993-2000, Wrocław 2003
 225. Riabczuk M., Ogród Metternicha, Wrocław 2010
 226. Ring A., Piesek z Karbali
 227. Roczniki Antropologii Wiedzy, Wrocław 2005
 228. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 3, 2016
 229. Rokita Z., Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium, Wołowiec 2018
 230. Rokita Z., Rzeczpospolita atlantycka, Wrocław 2014
 231. Rosja w Globalnej Polityce, Łukjanow F. (red.), Moskwa 2006
 232. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003
 233. Schmid A., Schmid R., Die Römer an Rhein und Main, Frankfurt/M. 1972
 234. Sculze K. E., Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010
 235. Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013
 236. Skrzypczak Waldemar, Jesteśmy na progu wojny, Warszawa 2018
 237. Smalewski J.S., Wyrok Workuta,  Wrocław 2007
 238. Sobczyk-Stankiewicz D., Wichrowska A., Poznaj Unię Europejską, Warszawa 2013
 239. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 1
 240. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 2
 241. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 3
 242. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 4
 243. Spyra J., Müller K. (red.), Cieszyńskie Studia Muzealne 3(2007), Cieszyn 2008
 244. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Łódź 2016
 245. Stączek M., Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie, Warszawa 2016
 246. Stączek M., Kreatywność. Jak rozwijać ją w sobie i organizacji, Warszawa 2015
 247. Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, pod red. Stelmach Jarosław, Warszawa 2016
 248. Strzelecki J., Bolesna adaptacja. Społeczne skutki kryzysu w Rosji, Warszawa 2017
 249. Studia bezpieczeństwa, pod red Paul D. Williams, Kraków 2012
 250. Studia i analizy europejskie, nr 9/2012
 251. Studia i analizy europejskie, nr 11/2013
 252. Studia i analizy europejskie, nr 12/2014
 253. Studia i analizy europejskie, nr 13/2015
 254. Styczyńska N. Więcej czy mniej Europy?. UE i integracja europejska w dyskursie polskich partii politycznych, Kraków 2018
 255. Surmacz B., Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015
 256. Sutor J., Leksykon Dyplomatyczny, Warszawa 2010
 257. Sykulski Leszek, Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Warszawa 2018
 258. Szarzec K. (red)., Instytucje w krajach transformujących się,  Poznań 2014
 259. Szkoła Adolfa Bocheńskiego, Warszawa 2004
 260. Szymański A., Turkey and Europe: challenges and opportunities, Warsaw 2012
 261. Szymański K., Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2008, nr 22
 262. Ślaski J., Polska walcząca, Warszawa 1990.
 263. Trump J. D., Donald Trump. Prezydent- Biznesmen, Warszawa 2016
 264. Truściński J., Tymczasem, Warszawa 2011
 265. Tomaszewski J, Czechosłowacja, Warszawa 1997
 266. Tyszkiewicz T.,Rozbijanie Monolitu, Warszawa 2015
 267. Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce, Warszawa 2012
 268. Unia Europejska. Perspektywy społeczno ekonomiczne 1/2013
 269. Unia Europejska. Perspektywy społeczno ekonomiczne 7/2015
 270. Ujazdowski K. M., Batalia o instytucje, Kraków 2008
 271. Ujazdowski K. M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków 2013
 272. Ujazdowski K. M., Polityka ambitna, Kraków 2014
 273. Ujazdowski. K.M., Zanim powstała kultura, Lublin 2006
 274. Urban M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
 275. Warzecha Łukasz, Między Berlinem a Pekinem, Fronda 2016
 276. Wawrzusiszyn A. (red. nauk.), Praca dyplomowa z bezpieczeństwa- wprowadzenie do badań, Warszawa 2016
 277. Wdowiak P., Ikony Rosji, Wrocław 2016
 278. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2013, Wrocław 2007
 279. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2014, Wrocław 2014
 280. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2015, Wrocław 2015
 281. Wolański M. S., Tokarz G., Białoruś- Polska. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2005
 282. Wolff M., Ogień i furia. Biały Dom Trumpa, Warszawa 2018
 283. Wołek A., Krutilek O., Bezpłodny sojusz?, Kraków-Brno 2011
 284. Woźniakowski T. (red. ) USA, Niemcy, Rosja a Rzeczpospolita, Wrocław 2010
 285. Woźny J., Zryw. Powieść graficzna
 286. Wrzosek M., Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne,  Warszawa 2018
 287. Zabużko O., Ukraiński Palimpsest, Wrocław 2013
 288. Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009
 289. Zakaria F., Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018
 290. Zaremba P., Demokracja od prosperity do kryzysu. Ameryka Hordinga, Collidge’a i Hoovera, Warszawa 2016
 291. Zaremba P., Młodo Polacy, Gdańsk 2000
 292. Zarychta S., Doktryny i Strategie NATO 1949-2013, Warszawa 2014
 293. Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej?, Warszawa 2014
 294. Żmigrodzki M. (red.), Dziemidok-Olszewska B., Współczesne Systemy Polityczne, Warszawa 2013
 295. Żołędowski C., Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Warszawa 2010
 296. Żurawski P. vel Grajewski,  Geopolityka- siła- wola, Kraków 2010
 297. Żurawski P. vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015, Kraków 2016

 

Gry planszowe:

Alarm dla Warszawy

7 cudów świata

Capital

Cywilizacja

Magnaci

Innowacje

Kolejka

Ogonek

Pan tu nie stał

Polak Mały

Robinson Cruzoe

Timeline Nauka i odkrycia

Timeline Polska

Timeline Wiedza ogólna

Timeline Wynalazki

Wojsko Polskie. Misje zagraniczne

ZnajZnak

ZnajZnak Sport

 

English books

 

 1. About Polska
 2. Gostyńska A., Tokarski P., Toporowski P., Wnukowski D., Eurozone enlargement in times of crisis: challenges for the V4 countries, Warsaw 2014
 3. Grygiel J. Jakub, Mitchell A. Weiss, The Unquite Frontier. Rising rivals, vulnerable allies, and the crisis of American power, Princeton 2017
 4. Danish Institute for International Studies Reports:

The neglected Palestinian refugees in Lebanon and the Syrian refugee crisis

Preparing for protection of civilians in United Nations Peacekeeping Operations

African peacekeepers in Mali

The Maso-level interplay of climate and disaster risk management in Viet Nam

Somali and Afghan diaspora associations

Guest or trash. Iran’s precarious policies towards the Afghan refugees in the wake of sanctions and regional wars

 1. Kamiński Ł., Korkuć M., A Guide to the History of Poland, Warszawa 2016
 2. Kenney P., Karneval Revoluce, Praha 2002
 3. Latvian Foreign and security policy Yearbook 2015
 4. Latvian Foreign and security policy Yearbook 2016
 5. Łuczewski M., Solidarity. Step by Step, Warszawa 2015
 6. New Eastern Europe no 3-4, 2016
 7. Rauer G., The German Bundestag, Berlin 2007
 8. Spruds A, Potjomkina D., Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Envionment, Ryga 2016
 9. The European Parliament: The citizen's voice in the EU
 10. The Memory of Economic Crisis, Kenney P. (red.), Warszawa 2015
 11. The Polish quarterly of International Affairs, rocznik 2015 (nr 1-4)
 12. The Polish quarterly of International Affairs, rocznik 2016, (nr 1-3)
 13. The Righteous. How Poles rescued Jews from the Holocaust, Warszawa 2017
 14. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Volume 14 (2016), Volume 15, Issue 2,3,4, 2017
 15. Żornaczuk T., Civil Society in the EU Integration of the Western Balkans, Warszawa 2014
 16. Żurek R., Reconciliation in Progress, Wrocław- Berlin 2015

 

German books

Dann T., Die großherzoglichen Prunkappertements im Schweriner Schloss, Schwerin 2007

Das Europaische Parlament: Die Stimme der Burgerinnen und Burger in der EU

Deutsche im Russland, Rothe H. (red.), Köln 1996

Die Denkmalpflege nur 67, 2009

Ethnos- Nation. Eine Europäische Zeitschrift nur 1, 1994

Kamińska E., Polnische Motive im deutschen Kinder-und Jugendbuch nach 1945, Dortmund 2001

Schäfer H., Der Weg zur Wiedervereiniung, Berlin 2001