SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Gorąco zapraszamy do naszej czytelni! 

 

Można z niej skorzystać w każdy poniedziałek w godzinach 13-19 oraz od wtorku do piątku w godzinach 9-15.
Poniżej prezentujemy aktualny wykaz książek i czasopism wchodzących w skład naszych zbiorów:  

 

 1. Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012
 2. Aleksandrowicz T. R., Terroryzm Międzynarodowy, Warszawa 2015
 3. Antoszewski A., Herbut R. (red), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008
 4. Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski, Wrocław 2005
 5. Balcer A., Na Wschodzie bez zmian?, Wrocław- Wojnowice 2015
 6. Baka I., Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939, Warszawa 2010
 7. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2010
 8. Bartosiak Jacek, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016
 9. Baszkiewicz J.,  Francja, Warszawa 1997
 10. Beck U., Niemiecka Europa, Warszawa 2013
 11. Bednarek S., Korzeniewski B., Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Warszawa 2014
 12. Bertram Ł. (red), Obieg NOW-ej. Warszawa 2013
 13. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2005, nr 5-6 (52-53)
 14. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 , nr 7 (102)
 15. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 , nr 8-9 (103-104)
 16. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2010 , nr 3 (110)
 17. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2010 , nr specjalny (112-113)
 18. Błażejewska P., Choronżuk K., Dębowicz M., Markisz K., Niedźwiecki S., Piss P., Terpiłowski P., Wieczorek P., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej w stosunku do państw sąsiednich, Wrocław 2015
 19. Bober A., Korea Zjednoczona-szansa czy utopia?, Skarżysko-Kamienna 2013
 20. Borucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat- część 1
 21. Borucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat- część 2
 22. Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu, Warszawa 1990
 23. Bruski J.J., Hołomodor 1932-1933, Warszawa 2008
 24. Bumblauskas A., Wielkie Księstwo Litewskie, Warszawa 2013
 25. Burak A., Gburzyńska N., (red.), Turcja w XXI wieku, Toruń 2013
 26. Burke E., O Duchu i naturze rewolucji, Kraków 2012
 27. Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Warszawa 2016
 28. Cebul K., Zenderowski R., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010
 29. Cichocki A. Marek, Porwanie Europy, Kraków-Warszawa 2004
 30. Ciechanowski G., Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011, Oświęcim 2016  
 31. Chabasińska A., Czachor Z. (red), Bezpieczeństwo narodowe Polski, Warszawa 2016
 32. Chodkiewicz J. M., Międzymorze, Warszawa 2017
 33. Chojnacki P. (red.), NSZZ Solidarność 1980-1989, tom 5, Warszawa 2010
 34. Chomicz K., Kowalewska-Borys E., Współpraca międzynarodowa w rozwój regionalny, Warszawa 2013
 35. Chrzczonowicz M., Organizacje pożytku publicznego. Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola, Warszawa 2015
 36. Cockburn P., Państwo Islamskie, Warszawa 2015
 37. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo Europejskie, Warszawa 1997
 38. Czarna Księga Komunizmu, Dębogóra 2017
 39. Czarny E., Słok-Wódkowska M., Partnerstwo Transatlantyckie, Warszawa 2016
 40. Czułba J., Bratniak. Pismo Ruchu Młodej Polski Lata 1977-81,Warszawa 2009
 41. Czyżniewski M., Idea w polityce Vaclava Klausa, Toruń 2012
 42. Ćwiek-Karpowicz J., Secrieru S., Sankcje i Rosja, Warszawa 2015
 43. Dadel M., Ustawa o działalności pożytku publicznego, Warszawa 2015
 44. Dadel M., O projekcie i wniosku, Warszawa 2008
 45. Dąbrowskiego D. (red.), Od rywalizacji do współpracy, Wrocław 2003
 46. De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli II, Warszawa 2015
 47. Dembiniok M. (red.), Na skrzyżowaniu dziejów i kultur, Cieszyn 2006
 48. Depczyńska P., Kształcenie polityczne w Niemczech, Warszawa 2014
 49. Dębski S., Narinski M. (red.), Kryzys 1939 roku, Warszawa 2009
 50. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą, Warszawa 2007
 51. Dobrzelewski J., Indie-Pakistan 1971,Warszawa 2016
 52. Domańska M., Kryzys w Rosji. Degradacja modelu zarządzania gospodarką, Warszawa 2017 (wersja dwujęzyczna)
 53. Drzonek M., Wołek A., Władza Wykonawcza w Polsce i Europie, Kraków-Nowy Sącz 2009
 54. Dutkiewicz J., Dziennik dowódcy rosomaka, Ghazni 2011, Kraków 2017
 55. Dutkiewicz R., Ujazdowski K. M., Olbrych J., Roszkowski W., Mutor M., Fr.Alois, Lipscher W., Pojednanie Narodów przeciw Jałcie, Wrocław 2015
 56. Dworaczek K., Waligóra G., Ruch “Wolność i pokój” we Wrocławiu,  Warszawa-Wrocław 2016
 57. Dydczyński A. (red.), Geopolityka, Warszawa 2013
 58. Dzimira K., Tajemnice F-16,Warszawa 2015
 59. Dziubka K. (red.), Rogowska B., Lewandowski C., Tomaszewski J., W Kręgu Historii i Politologii, Wrocław 2002
 60. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamińskim Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989., Warszawa 2014
 61. Dzwonkowski R., Papież Jan Paweł II. Misja Polonii i Emigracji, Warszawa 2016
 62. Ferguson N., Kolos. Cena amerykańskiego imperium, Kraków 2014
 63. Fortuna P., Urban M., Metafory i analogie w szkoleniach, Sopot 2014
 64. Furdal A., Polska oda do radości, Wrocław 2000
 65. Gabryś M., Kijewska-Trembecka M., Rybkowski R., Soroka T., Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2013
 66. Gajdar J., Upadek Imperium, Warszawa 2016
 67. Gałązka A.(red), Działalność odpłatna organizacji pozarządowych, Warszawa 2016
 68. Gelvin J. L., Konflikt Izraelsko-Palestyński, Kraków 2009
 69. Godement F., Czego chcą Chiny?, Warszawa 2016
 70. Gołębiewski M., Europa ojców założycieli a teraźniejszość kontynentu, Wrocław 2016
 71. Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012
 72. Górak-Sosnowska K., red., Arabska Wiosna, Sopot 2016
 73. Górecki W., Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji, Warszawa 2016 (wersja dwujęzyczna)
 74. Gromala, Zysk W., , Stosunki Handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa 2013
 75. Grzywaczewski T., Granice Marzeń. O państwach nieuznawanych, Wołowiec 2018
 76. Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, Kraków-Nowy Sącz 2009
 77. Hrycak J., Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009
 78. Indyk S.M., Lieberthal G.K., O'hanlon E.M., Zmieniając historię, Warszawa 2013
 79. Iwanek K. , Burakowski A., Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013,Warszawa 2013
 80. Jakubowicz K. (red.), Herby szlacheckie na Śląsku, Wrocław 2001
 81. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2005
 82. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2009
 83. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia,Wrocław 2008
 84. Janiak K., Budżet Unii Europejskiej, Warszawa 2015
 85. Jankowski B., Skolimowska A., Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Warszawa 20317
 86. Jarczewska A.,  Zajączkowski J., Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Warszawa 2016
 87. Jaremczuk Janusz Edward (red. nauk.), Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania, Poznań 2017
 88. Jaskuła Łukasz, Zbędny Arsenał, Gdańsk 2014
 89. Kaczyńska I, Kaczyński T., Śladami wybitnych Polaków, Warszawa 2011
 90. Kalicki W., Kuhne M., Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014
 91. Kamiński Ł., Persaka K., Czekiści, Warszawa 2010
 92. Kaplan R.D.,  Monsun. Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji, Wołowiec 2012
 93. Karbalewicz W., Aleksandr Łukaszenko. Portret polityczny, Warszawa 2013
 94. Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym, Warszawa 2014
 95. Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013
 96. Kępiński P., Kuncius H., Rozmowa Litwina z Polakiem, Wrocław-Wojnowice 2015
 97. Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2016
 98. Kissenger H., O Chinach, Wołowiec 2014
 99. Kissenger H., Porządek Światowy, Wołowiec 2016
 100. Kiwerska J., Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Poznań 2015
 101. Kloczkowski J. (red), Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Warszawa 2010
 102. Kloczkowski J., Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012
 103. Kloczkowski J., Polska w grze międzynarodowej, Kraków 2010
 104. Kloczkowski J., Rzeczpospolita 1989-2009.Zwykłe państwo Polaków?, Kraków 2009
 105. Kloczkowski J., Szułdrzyński M., Drogi do Nowoczesności, Kraków 2006
 106. Kloczkowski J., Temat Polemiki: Polska, Kraków 2012
 107. Kloczkowski J., Wolność i jej Granice, Kraków 2007
 108. Kloczkowski J., Żukowski T., Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej, Warszawa-Kraków 2010
 109. Kłosowicz R.(red), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Warszawa 2013
 110. Knyt A., 1920. Wojna o Polskę, Warszawa 2010
 111. Kochanowski J., Węgry, Warszawa 1997
 112. Koehler K., De Europa, Warszawa 2012
 113. Kołodziejczyk D., Orzeł i Półksiężyc, Warszawa 2014
 114. Konopczyński W., Kwestia Bałtycka, Kraków-Warszawa 2014
 115. Kornat M., Materski W.,  Między Pokojem a Wojną, Warszawa 2015
 116. Korwin-Szymanowski T., Przyszłość Europy, Warszawa 2015
 117. Kowal G., Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie(1981-1982),Wrocław 2013
 118. Kowal. G i inni (red.)., Nie tylko walka, Wrocław 2010
 119. Kowal P., Ołdakowski J., Zuchniak M., Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy, Wrocław 2008
 120. Kowalczyk A. St. (red.), Europa 1929-1930. Antologia, Warszawa 2012
 121. Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego- rozważania, Kraków 2013
 122. Kucharski W., Ruchniewicz K., Ziemie Zachodnie- historia i perspektywy, Wrocław 2011
 123. Kukliński A., Muszyński J., Waszkiewicz J., Europa Quo Vadis?, Wrocław 2011
 124. Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa 2016
 125. Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016
 126. Kupiecki R., Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2012
 127. Kupiecki R. ( red.), Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, Warszawa 2015
 128. Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013
 129. Latiff R.H., Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy, Warszawa 2018
 130. Lazari de A., Riabow O., Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, Warszawa 2008
 131. Lizak Wiesław (red. nauk.), Solarz M. Anna, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, Warszawa 2015
 132. Lesiuk W., Trzcielińska-Polus A., Colloquium Opole 2011. Lęki i obawy przed procesem jednoczenia się Europy, Opole 2002
 133. Lewicki Z., Igrzyska Demokracji. Amerykańska kultura wyborcza, Warszawa 2016
 134. Łabuszewski T.(red.), Śladami zbrodni, Warszawa 2012
 135. Machaj Ł., Maciejewski M., Łukasiewicz S., O Jedność Europy, Warszawa 2015
 136. Magierowski M., Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej, Kraków 2013
 137. Marshall T., Więźniowie geografii czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Poznań 2017
 138. Marszalek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2014
 139. Maszkiewicz M., Białoruś- w stronę Zjednoczonej Europy, Warszawa 2009
 140. Matcharashvili I., Wojna rosyjsko- gruzińska, Oświęcim 2013
 141. Matyja M., Swiss Made, Brzezia Łąka 2010
 142. Matyja R., Sajduk B., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, Kraków-Rzeszów 2016
 143. Matyszkowicz M., Św. Tomasz o Królowaniu, Kraków 2006
 144. Mazur Z., Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015
 145. Mearscheimer J. J., Walt S. M., Lobby Izraelskie w USA, Warszawa 2011
 146. Menkiszak M., Najlepszy nieprzyjaciel Rosji. Rosyjska polityka wobec USA w epoce Putina, Warszawa 2017 (wersja dwujęzyczna)
 147. Miasto. Wrocławski Rocznik Samorządowy, nr 1
 148. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2005, nr 11
 149. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2008, nr 23
 150. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2009, nr 24
 151. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 20010, nr 25
 152. Mikiewicz P., Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji, Wrocław 2011
 153. Mills P., Schluter M., After Capitalism: Rethinking Economic Relationships, Cambridge 2012
 154. Muller J-W, Co to jest populizm?, 2013
 155. Nowa Europa Wschodnia 2008, nr 1(1)
 156. Nowa Europa Wschodnia 2008, nr 2(2)
 157. Nowa Europa Wschodnia 2008-2011, edycja specjalna
 158. Nowa Europa Wschodnia 2009 nr 6(8)
 159. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 1(3)
 160. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 2(4)
 161. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 3-4(5-8)
 162. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 5(7)
 163. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 1(9)
 164. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 2(10)
 165. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 3-4(11-12)
 166. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 5(13)
 167. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 6(14)
 168. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 1(15)
 169. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 2(16)
 170. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 3-4(17-18)
 171. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 6(20)
 172. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 2(44)
 173. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 3-4(22)
 174. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 3-4(45)
 175. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 5(46)
 176. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 6(47)
 177. Nowa Europa Wschodnia 2017, nr 1(48)
 178. Olchawa M., Misja Ukraina, Warszawa 2016
 179. Opole miasto z różnych perspektyw, Opole 2017
 180. Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 2015
 181. Osiewicz P., Konflikt cypryjski, Warszawa 2013
 182. Oziewicz E., Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Rozwoju Gospodarczym Krajów Azji Południowo-Wschodniej, Gdańsk 1998
 183. Pałkiewicz J., Dubaj-Prawdziwe Oblicze, Poznań 2016
 184. Pamięć i przyszłość 2008, nr 2(8)
 185. Pamięć i przyszłość 2008, nr 2(8)
 186. Pamięć i przyszłość 2009, nr 2(4)
 187. Pamięć i przyszłość 2009, nr 3(9)
 188. Pamięć i przyszłość 2009, nr 6
 189. Pamięć i przyszłość 2010, nr 1(7)
 190. Pamięć i przyszłość 2010, nr 2(8)
 191. Pamięć i przyszłość 2010, nr 3(9)
 192. Pamięć i przyszłość 2010, nr 4(10)
 193. Pamięć i przyszłość 2016, nr 3(33)
 194. Pamięć i przyszłość 2016, nr 4(34)
 195. Parlament Europejski: Głos obywateli w Unii Europejskiej
 196. Pastuszka S., Kasińska-Metryka A., Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego, Toruń 2016
 197. Pilich P., Pilich M., Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat, Warszawa 2016
 198. Pieńkos A., Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie, Toruń 2017
 199. Pietraś M., Wojtaszczyk A., Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017
 200. Piwek A., Ludzie, którzy zmienili bieg historii, Wrocław 2010
 201. Pleskot P., Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem “Annales” 1945-1989, Warszawa 2010
 202. Po rewolucji pomarańczowej, Warszawa 2005
 203. Polska dyplomacja publiczna 2015-2016
 204. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 1
 205. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 2
 206. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 3
 207. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 4
 208. Polsko-słowackie stosunki po roku 1918, Wrocław 2012
 209. Portnikow W., Miedwiediew D., Władca z przypadku?, Wrocław 2015
 210. Przedpełski T., Ktoś przecież musiał stanąć prosto, Wrocław 2007
 211. Puchalska J., Polki, które zadziwiły świat, Warszawa 2016
 212. Pułaski M. (red.), Kontakty, Wrocław 2002
 213. Pułaski M., W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych, Kraków 2016
 214. Radwan A., Schuman i jego Europa,  Warszawa 2015
 215. Rdzanek G., Euroatlantycka Obronność na Rozdrożu, Wrocław 2004
 216. Rdzanek G., Miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w Polityce Wojskowej Danii w latach 1993-2000, Wrocław 2003
 217. Riabczuk M., Ogród Metternicha, Wrocław 2010
 218. Ring A., Piesek z Karbali
 219. Roczniki Antropologii Wiedzy, Wrocław 2005
 220. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 3, 2016
 221. Rokita Z., Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium, Wołowiec 2018
 222. Rokita Z., Rzeczpospolita atlantycka, Wrocław 2014
 223. Rosja w Globalnej Polityce, Łukjanow F. (red.), Moskwa 2006
 224. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003
 225. Schmid A., Schmid R., Die Römer an Rhein und Main, Frankfurt/M. 1972
 226. Sculze K. E., Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010
 227. Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013
 228. Smalewski J.S., Wyrok Workuta,  Wrocław 2007
 229. Sobczyk-Stankiewicz D., Wichrowska A., Poznaj Unię Europejską, Warszawa 2013
 230. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 1
 231. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 2
 232. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 3
 233. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 4
 234. Spyra J., Müller K. (red.), Cieszyńskie Studia Muzealne 3(2007), Cieszyn 2008
 235. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Łódź 2016
 236. Stączek M., Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie, Warszawa 2016
 237. Stączek M., Kreatywność. Jak rozwijać ją w sobie i organizacji, Warszawa 2015
 238. Strzelecki J., Bolesna adaptacja. Społeczne skutki kryzysu w Rosji, Warszawa 2017
 239. Studia i analizy europejskie, nr 9/2012
 240. Studia i analizy europejskie, nr 11/2013
 241. Studia i analizy europejskie, nr 12/2014
 242. Studia i analizy europejskie, nr 13/2015
 243. Styczyńska N. Więcej czy mniej Europy?. UE i integracja europejska w dyskursie polskich partii politycznych, Kraków 2018
 244. Surmacz B., Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015
 245. Sutor J., Leksykon Dyplomatyczny, Warszawa 2010
 246. Szarzec K. (red)., Instytucje w krajach transformujących się,  Poznań 2014
 247. Szkoła Adolfa Bocheńskiego, Warszawa 2004
 248. Szymański A., Turkey and Europe: challenges and opportunities, Warsaw 2012
 249. Szymański K., Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2008, nr 22
 250. Ślaski J., Polska walcząca, Warszawa 1990.
 251. Trump J. D., Donald Trump. Prezydent- Biznesmen, Warszawa 2016
 252. Truściński J., Tymczasem, Warszawa 2011
 253. Tomaszewski J, Czechosłowacja, Warszawa 1997
 254. Tyszkiewicz T.,Rozbijanie Monolitu, Warszawa 2015
 255. Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce, Warszawa 2012
 256. Unia Europejska. Perspektywy społeczno ekonomiczne 1/2013
 257. Unia Europejska. Perspektywy społeczno ekonomiczne 7/2015
 258. Ujazdowski K. M., Batalia o instytucje, Kraków 2008
 259. Ujazdowski K. M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków 2013
 260. Ujazdowski K. M., Polityka ambitna, Kraków 2014
 261. Ujazdowski. K.M., Zanim powstała kultura, Lublin 2006
 262. Urban M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
 263. Warzecha Łukasz, Między Berlinem a Pekinem, Fronda 2016
 264. Wawrzusiszyn A. (red. nauk.), Praca dyplomowa z bezpieczeństwa- wprowadzenie do badań, Warszawa 2016
 265. Wdowiak P., Ikony Rosji, Wrocław 2016
 266. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2013, Wrocław 2007
 267. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2014, Wrocław 2014
 268. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2015, Wrocław 2015
 269. Wolański M. S., Tokarz G., Białoruś- Polska. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2005
 270. Wolff M., Ogień i furia. Biały Dom Trumpa, Warszawa 2018
 271. Wołek A., Krutilek O., Bezpłodny sojusz?, Kraków-Brno 2011
 272. Woźniakowski T. (red. ) USA, Niemcy, Rosja a Rzeczpospolita, Wrocław 2010
 273. Woźny J., Zryw. Powieść graficzna
 274. Wrzosek M., Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne,  Warszawa 2018
 275. Zabużko O., Ukraiński Palimpsest, Wrocław 2013
 276. Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009
 277. Zakaria F., Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018
 278. Zaremba P., Demokracja od prosperity do kryzysu. Ameryka Hordinga, Collidge’a i Hoovera, Warszawa 2016
 279. Zaremba P., Młodo Polacy, Gdańsk 2000
 280. Zarychta S., Doktryny i Strategie NATO 1949-2013, Warszawa 2014
 281. Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej?, Warszawa 2014
 282. Żmigrodzki M. (red.), Dziemidok-Olszewska B., Współczesne Systemy Polityczne, Warszawa 2013
 283. Żołędowski C., Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Warszawa 2010
 284. Żurawski P. vel Grajewski,  Geopolityka- siła- wola, Kraków 2010
 285. Żurawski P. vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015, Kraków 2016

 

Gry planszowe:

Alarm dla Warszawy

7 cudów świata

Capital

Cywilizacja

Magnaci

Innowacje

Kolejka

Ogonek

Pan tu nie stał

Polak Mały

Robinson Cruzoe

Timeline Nauka i odkrycia

Timeline Polska

Timeline Wiedza ogólna

Timeline Wynalazki

Wojsko Polskie. Misje zagraniczne

ZnajZnak

ZnajZnak Sport

 

English books

 

 1. About Polska
 2. Gostyńska A., Tokarski P., Toporowski P., Wnukowski D., Eurozone enlargement in times of crisis: challenges for the V4 countries, Warsaw 2014
 3. Grygiel J. Jakub, Mitchell A. Weiss, The Unquite Frontier. Rising rivals, vulnerable allies, and the crisis of American power, Princeton 2017
 4. Danish Institute for International Studies Reports:

The neglected Palestinian refugees in Lebanon and the Syrian refugee crisis

Preparing for protection of civilians in United Nations Peacekeeping Operations

African peacekeepers in Mali

The Maso-level interplay of climate and disaster risk management in Viet Nam

Somali and Afghan diaspora associations

Guest or trash. Iran’s precarious policies towards the Afghan refugees in the wake of sanctions and regional wars

 1. Kamiński Ł., Korkuć M., A Guide to the History of Poland, Warszawa 2016
 2. Kenney P., Karneval Revoluce, Praha 2002
 3. Latvian Foreign and security policy Yearbook 2015
 4. Latvian Foreign and security policy Yearbook 2016
 5. Łuczewski M., Solidarity. Step by Step, Warszawa 2015
 6. New Eastern Europe no 3-4, 2016
 7. Rauer G., The German Bundestag, Berlin 2007
 8. Spruds A, Potjomkina D., Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Envionment, Ryga 2016
 9. The European Parliament: The citizen's voice in the EU
 10. The Memory of Economic Crisis, Kenney P. (red.), Warszawa 2015
 11. The Polish quarterly of International Affairs, rocznik 2015 (nr 1-4)
 12. The Polish quarterly of International Affairs, rocznik 2016, (nr 1-3)
 13. The Righteous. How Poles rescued Jews from the Holocaust, Warszawa 2017
 14. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Volume 14 (2016), Volume 15, Issue 2,3,4, 2017
 15. Żornaczuk T., Civil Society in the EU Integration of the Western Balkans, Warszawa 2014
 16. Żurek R., Reconciliation in Progress, Wrocław- Berlin 2015

 

German books

Dann T., Die großherzoglichen Prunkappertements im Schweriner Schloss, Schwerin 2007

Das Europaische Parlament: Die Stimme der Burgerinnen und Burger in der EU

Deutsche im Russland, Rothe H. (red.), Köln 1996

Die Denkmalpflege nur 67, 2009

Ethnos- Nation. Eine Europäische Zeitschrift nur 1, 1994

Kamińska E., Polnische Motive im deutschen Kinder-und Jugendbuch nach 1945, Dortmund 2001

Schäfer H., Der Weg zur Wiedervereiniung, Berlin 2001