SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Obecnie RODM Wrocław nie prowadzi czytelni. 

W związku ze zmianami prowadzenia Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, RODM Wrocław nie prowadzi już czytelni.
Zachęcamy do skorzystania z bibliotek miejskich oraz uczelnianych.