SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Baza Inicjatyw Międzynarodowych:

 

WRZESIEŃ 2018

 

> Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka #muzealniak 27.09.2018

Konferencja #muzealniaki jest projektem, dążacym do stworzenia możliwości korzystania z muzeum dla najmłodszych dzieci, w wieku do 3 roku życia. Wraz z opiekunami, dzieci będą miały możliwość zapoznania się z wystawą dostosowaną do ich możliwości poznawczych.

 

> Vratislavia Cantans 07.09.2018-16.09.2018

Festiwal składał się z 27 wydarzeń artystycznych. -07.09: wernisaż rysunków Eugeniusza Gepperta, "Król Roger"  K. Szymanowskiego (Wrocław), koncert muzyki barokowej (Środa Śląska); 08.09: Historia żołnierza I. Strawińskiego, koncert muzyki sakralnej (Wrocław), koncert muzyki barokowej (Szczawno Zdrój), koncert muzyki wokalnej (Bardo); 09:09: koncert muzyki barokowej, koncert muzyki wokalnej (Wrocław), Sen Scypiona J. Hasse (Bielawa); 10.09: spoktanie z kompozytorami, koncert z prawykonaniami muzyki współczesnej (Wrocław), koncert muzyki wokalnej (Syców), Sen Scypiona J. Hasse; 11.09: koncert "In Paradisum" (Wrocław); 12.09: koncert "In paradisum" (Kłodzko), koncert madrygałów wojennych i miłosnych (Wrocław); 13.09: koncert muzyki M. Góreckiego oraz pieśni ukraińskich (Głogów); 14.09: Koncert muzyki Haydna (Wrocław),  koncert muzyki M. Góreckiego oraz pieśni ukraińskich (Oleśnica); 15.09: koncert "Rozprawa o dobrej niewoli", koncert muzyki M. Góreckiego oraz pieśni ukraińskich (Wrocław), koncert "Bitwy, szaleństwa i pożegnania" (Legnica); 16.09: Requiem G. Verdiego (Wrocław)

 

> Ciekawostki z życia wybitnych wrocławian 26.09.2018

Warsztaty zostaną poświęcone opowieściom o blaskach i cieniach życia wybranych osób z Galerii Sławnych Wrocławian. Warsztaty dotyczą zarówno naukowców, sportowców jak i artystów oraz świętych. W drugiej części zajęć, uczestnicy będą dopasowywali atrybuty do postaci. Zajęcia odbędą się na sali wystawowej we wrocławskim Ratuszu. Warsztaty przeprowadzi Izabela Janicka

 

> Mosty Pamięci 05.09.2018 - 09.09.2018

Projekt "Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta" zwiazany był z możliwością przyjazdu do Wrocławia grupy Polaków, mieszkających stale we Lwowie. Celem zadania były działania, które mają przyczynić się do wzmocnienia poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, tożsamości narodowej kultywowanej na terytorium Rzeczypospolitej, lecz również i poza jej granicami. Zadanie miało przyczynić się do promocji 100-Lecia wydarzenia historycznego jakim była obrona Lwowa przez jego najmłodszą polską społeczność. Wydarzenie miało też przyczynić się do wzmocnienia więzów pomiędzy Polakami ze Lwowa i Wrocławia, miast tak sobie bliskich. 

 

LIPIEC 2018

 

> Szkoła Letnia ECPY 19.07.2018 - 24.07.2018

Międzynarodowa Szkoła Letnia obiftowała w liczne spotkania z przedstawicielami zarówno świata polityki międzynarodowej (poseł parlamentu europejskiego), jak i działaczami na rzecz praw człowieka (członkowie organizacji pozarządowych, walczących ze zjawiskiem handlu ludźmi) oraz dziennikarką. Słuchacze szkoły letniej włączyli się w akcję typu flashmob, przyciągającą uwagę osób przebywających na wrocławskim rynku na problem współczesnego handlu ludźmi.

 

> Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich American Cars Mania, 29.06.2018 - 01.07.2018

Podczas Amercian Cars Mania, uczestnicy mogli zwiedzać wystawy motoryzacyjne, korzystać z miasteczka rozrywki, zwiedzać wystawę strefy militarnej. Odbywały się także wyścigi na 1/4 mili oraz koncerty muzyki granej na żywo, w tym muzyki country. W trakcie imprezy odbyła się parada samochodów amerykańskich.

 

CZERWIEC 2018
 

> Fashion Meeting Pop Up Store - Kupuj Świadomie 29.06.2018 - 30.06.2018

W trakcie dwudniowych targów, konsumenci będą mogli zapoznać się z twórczością niezależnych projektantów, artystów, designerów.

 

> Wizyta prof. Karola Bergera 26.06.2018

Spotkanie obejmować będzie wykład prof. Karola Bergera dotyczący analizy i interpretacji krytyki dokonań artystycznych Ryszarda Wagnera, którą przeprowadził Fryderyk Nietzsche w książce Sprawa Wagnera.

 

> Brave Kids 20.06.2018-1.07.2018

To projekt edukacyjno-artystycznym, w trakcie którego spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. Różnią się oni doświadczeniami życiowymi, talentami artystycznymi, religiami oraz tradycjami. Łączą je zaś  chęci do wspólnego tworzenia, otwartość na drugiego człowieka i niebywała umiejętność przełamywania barier oraz ograniczeń świata dorosłych.

 

> XI Festiwal Wysokich Temperatur 22.06.2018-24.06.2018

To otwarte wydarzenie artystyczne, podczas którego mistrzowie pracy z ogniem dzielą się z publicznością swoim doświadczeniem i wiedzą. Festiwal ten składa się z warsztatów, pokazów, wykładów oraz konkursów związanych z metalem, szkłem i ceramiką.

 

> Konferencja Naukowa Nowoczesne Intelektualne Przywództwo dla Przyszłości22.06.2018 - 23.06.2018

W dniu 22.06.2018 konferencja została zainaugurowana przemówieniem Rektora UWr oraz Dziekana WNS i krótkim koncertem fortepianowym. Następnie, kilkudziesięciu osobom związanym z WNS Uwr wręczono nagrody i wyróżnienia. W sesji plenarnej, zaproszeni naukowcy wygłosili referaty. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystym bankietem w Ogrodzie Botanicznym. W drugim dniu konferencji, w Instytucie Politologii, Instytucie Studiów Międzynarodowych, Instytucie Socjologii, Katedrze Logiki i Metodologii Nauk, Katedrze Studiów Europejskich oraz w Instytucie Filozofii odbyły się równoległe sesje naukowe. Warto podkreślić, że czynnymi uczestnikami byli naukowcy z Białorusi oraz Ukrainy.

 

> Startup Wrocław American Dream 14.06.2018

W trakcie konferencji, zainaugurowanej przez Konsula USA, wypowiedziało się 11 ekspertów z dziedziny rozwijania biznesu w sieci. Kolejni prelegenci - będący właścicielami lub menedżerami startupów odnoszących suckesy na rynku amerykańskim - dzieliło się spostrzeżeniami i wiedzą na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku amerykańskim.

> Speedway of Nations, 8.06.2018-9.06.2018

Speedway of Nations stanowi nową formułę, która zastąpiła Drużynowy Puchar Świata na żużlu, rozgrywany od 2001. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

 

MAJ 2018

> Miecze Europy 31.05.2018-7.10.2018

Autorem wystawy jest Igor Górewicz, który doborem eksponatów w przedstawionej kolekcji przedstawia ewolucję technologii i idei przez epoki i regiony Starego Kontynentu. Wszystko to zaprezentowano w nowoczesnej i estetycznej formie, dodatkowo wykorzystując zdjęcia, grafiki i diagramy, co w konsekwencji tworzy pasjonującą opowieść o historii i kulturze Europy.

 

> Europa na widelcu 30.05.2018-4.06.2018

Europa na widelcu to festiwal kulinarny podczas którego kuchnia dolnośląska staje się elementem większejcałości wśród potraw z różnych stron Europy. Każdego roku wydarzenie to składa się z kilku stałych części - jarmarku potraw i produktów regionalnych, biesiady europejskiej, parady kucharzy oraz pokazów kulinarnych ambasadorów festiwalu, takich jak Robert Makłowicz i Piotr Bikont. Przygotowano również atrakcje dla dzieci w postaci warsztatów oraz spotkań z autorami książek kulinarnych.

> Międzynarodowy Festiwal Kryminału 23.05.2018-27.05.2018

Ideą Międzynarodowego Festiwalu Kryminału jest prezentacja literatury sensacyjnej i kryminalnej. Podczas wydarzenia przyznawana jest także Nagroda Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści sensacyjnej i kryminalnej. Jest to niezwykła okazja dla czytelników by móc się spotkać z najlepszymi pisarzami kryminalów z Polski i ze świata.

 

> Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa, 10.05.2018-11.05.2018

Celem Konferencjijest omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w państwie przy współpracy samorządów terytorialnych oraz podmiotów uprawnionych do realizacji tego typu zadań na poziomie społecznym.

KWIECIEŃ 2018

 

MARZEC 2018

> XV Międzynarodowe Seminarium z cyklu " Metodologia badań systemów społecznych" 22.03.2018

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi jeden z podstawowych celów każdego systemu ochrony zdrowia, który realizowany jest przede wszystkim poprzez instytucji ochrony zdrowia, co wymaga również zarówno aktywności jednostkowej, jak i zbiorowej. Problematykę tę podjęto podczas seminarium, które poprowadził dr Henryk Kromołowski. 

 

> Wielowymiarowość innowacji w gospodarce 15.03.2018

W konferencji wzięło udział 20 prelegentów - przedsiębiorcy , właścicielee start up’ów lub wynalazcy. Opowiadali oni o swojej działalności, w której  są uznanymi specjalistami.Wypowiedzieli się na rożne tematy, ale łączyło ich to, że wszyscy proklamowali innowacyjność i przedsiębiorczość.  Jednym z prelegentów był  Patryk Arłamowski - współtwórca m.in. technologii uWiFi, stosowanej przez największych polskich i europejskich producentów oraz założyciel blebox.eu - startupu który w rok opracował i wprowadził na rynek 15 produktów dostępnych w ponad 20 krajach Świata.  

 

>"A social-phenomenological perspective on state socialism in Poland and East Germany. Some basic-theoretical afterthoughts about a joint research project" 8.03.2018

Tematyka prelekcji wiązała się z międzynarodowym projektem badawczym "PREWORK - Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej". Celem tego projektu była analiza doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1945-1955 w PRL i NRD. Podstawowym zaś założeniem było to, że badania biograficzne są nie tylko metodą gromadzenia i analizowania danych empirycznych, ale także mogą projektować określony sposób myślenia podczas badania doświadczeń z życia codziennego i wspomnień biograficznych z historycznej epoki socjalizmu.

 

LUTY 2018

>Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego 23-25.02.2018

Międzynarodowe Targi Turystyczne i czasu wolnego to doskonała przestrzeń do zaprezentowania nowej oferty turystycznej na szeroką skalę. Przestrzeń wystawienniczą zapewniły m.in.. Regiony turystyczne, biura podróży, hotele, uzdrowiska, ośrodki SPA oraz obiekty i atrakcje turystyczne.

 

>Międzynarodowy Turniej dla dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym "Wratislavia Cup 2018" 13.02.2018

Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu po raz kolejny zaprasza zawodniczki i zawodników z kraju i zagranicy do udziału w 11. edycji Międzynarodowego Turnieju dla Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym „Wratislavia Cup 2018” pod patronatem PZKT. W tym roku po raz pierwszy w dniu turnieju możliwość startu mieli również rodzice i dorośli w wieku powyżej 35 lat. Nowy projekt – Międzynarodowy Turniej Karate dla Rodziców „Między Pokoleniami” miał na celu łączyć pokolenia i dać szansę wspólnego przeżywania emocji sportowych całym rodzinom trenującym karate tradycyjne.

 

STYCZEŃ 2018
 

>Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO 25.01.2018

Własność intelektualna to istotny element dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu. Narzędzia i procedury oferowane przez WIPO są ważnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych, publicznych i prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji zajmujących się rozwojem badań naukowych oraz innych podmiotów wszystkich sektorów gospodarki. Seminarium miało za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dot. ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach.

 

>Forum polsko-gruzińskie 19.01.2018

Forum polsko-gruzińskie zostało poświęcone możliwościom eksportu i inwestowania w Gruzji. Wydarzenie to poprzedziło misję gospodarczą dolnośląskich przedsiębiorców do Gruzji, która jest planowana na kwiecień. Gościem honorowym forum był Lila Darchiashvili - ambasadror Gruzji w Polsce.

 

> Orientalna podróż - o muzeach azjatyckich 13.01.2018

W styczniu goście Pawilonu mogli wysłuchać wykładu Moniki Krysztofińskiej, która zabrała ich w podróż do Azji. W gąszczu dalekowschodnich kultur odkryto kilka muzeów sztuki współczesnej, wyróżniających się zbiorami, działaniami, architekturą. Podczas spotkania można było się dowiedzieć jakia sztuka króluje w muzeach współczesnych Indii, Chin, Korei, a nawet Japonii.

 

GRUDZIEŃ 2017

 

> VII Międzynarodowy Festiwal Ambientalny 9-10.12.2017

Wymagający pełnego zaangażowania zarówno emocjonalnego, jak i umysłowego zaangażowania Międzynarodowy Festiwal Ambientalny jest organizowany po raz siódmy i stanowi swoistą idee spójnego oraz całościowego wydarzenia. Festiwalową inspirację stanowi muzyka, którą nie wystarczy tylko słuchać, ale konieczne jest jej usłyszenie. To festiwal dla duszy, bo jak wskazują organizatorzy stwarza on wyjatkową okazję do spotkań młodych artystów i ich odbiorców.

https://www.ambientalny.pl/

 

> Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Dyskurs (para)medyczny- gatunki, funkcje, przeobrażenia. The (para)medical discourse -genres, functions, transformations. 7-8.12.2017
 

Rozwój medycyny oraz jej powszechny dostęp w życiu codziennym sprawiają, że zdrowie postrzegać można w kategoriach ponadczasowości. Co więcej, stanowi nieodzowny element badań różnych dziedzin naukowych. W związku z tym Dyskurs medyczny podjętych w ramach międzynarodowej konferencji to zbiór rozmaitych tekstów pochodzących w szczególnośći mających podłoże w naukach medycznych, historycznych, a także w językoznawstwie.

Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

 

> CODE EUROPE Wrocław 13.12.2017

Organizowana przez Grupę Absolvent.pl trzecia edycja konferencji programistycznych jest największą w Polsce. Przygotowano 10 ścieżek tematycznych oraz zaproszono światowej klasy specjalistów z branży IT. Jednym z nich jest Tess Ferrnandez - blogerka i Developer Evangelist w Microsoft.

https://www.codeeurope.pl/pl

 

> Bone marrow transplantation -much more than haematopoietic tissue reconstitution  18-20.12.2017

Tematyka konferencji w swoim zakresie obejmuje zagadnienia z dziedziny transplantologii. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się m.in. wybitni specjaliści z Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowej.

Miejsce: Hotel Jana Pawła II, Wrocław

 

> Międzynarodowa Konferencja. Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 r. 30.11.2017-1.12.2017

Konferencja wykorzystująca narzędzia, jakie daje kategoria płci kulturowej w dadaniach zarówno humanistycznych, jak i społecznych. Celem podjętych rozważań jest przełamanie współczesnych tendencji postrzegania ról kobiet i mężczyzn. Ponadto, wykazania mechanizmów warunkujacych przyjmowanie zadań, które w istocie stoją w sprzeczności ze społecznie przyjętymi kryteriami z perspektywy zarówno kobiecej, jak i męskiej.

http://unikonferencje.pl/konferencja/7700-na-przekor-konwencjom-nieszablonowe-role-spoleczne-kobiet-i-mezczyzn-od-czasow-nowozytnych-do-1945-roku

 

LISTOPAD 2017

 

> Pokaz prac Julien, Camille i Jean-Baptiste  3.11.2017

Pokaz prac designerów pochodzenia francuskiego, którzy przyjechali do Polski na dwutygodniową rezydencję by tworzyć zaskakujące dzieła z zurzytych butelek i donic można było podziwiać w pracowni MiserArt.

 

> V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczeństwo a wojna" nt. Europa za murami - "obcy" u bram Europy  30.11.2017

Tematem przewodnim konferencji jest Europa postrzegana przez pryzmat narastającego konfliktu kultur. Rozważania teoretyczne w głównej mierze odnosić się będą do ekspansji uchodźców na Stary Kontynent ujętych zarówno z perspektywy skali, jak i etiologii zjawiska. Uzupełnieniem rozmów będzie określenie skutków dla współczesnej Europy.

Miejsce: Hotel Śląsk, Wrocław

 

> One Love Sound Fest  18.11.2017

One Love Sound Fest to największy festiwal halowy muzyki reggae w Europie. Podczas odbywających się koncertów artyści zaprezentują swoje najnowsze, najbardziej wymagające i intrygujące projekty muzyczne. Festiwalowi uczestnicy będą mogli spodziewać się niezapomnianych odczuć dźwiękowych dzięki muzyce reggae, dub, roots, czy hip-hop. Warto dodać, że festiwal te gościł już na swojej scenie najbardziej znanych i kojarzonych z muzyką reggae artystów z całego świata.

http://onelove.pl/o-festiwalu/

 

PAŹDZIERNIK 2017

 

> XIV Międzynarodowy Festiwal Pax Et Bonum Per Musicam Sacram 2017 6-9.10.2017

Tegoroczna edycja festiwalu to trzy koncerty podczas, których wystąpią światowej sławy muzycy. Uczestnicy koncertów będą mogli się wsłuchać w dźwieki organów, trąbki, klarnetu, czy nawet tarabuki i riq.

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/pax-et-bonum-per-musicam-do-8-pazdziernika,4268614,art,t,id,tm.html

 

> 13. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania 5-8.10.2017

Jest to wielowymiarowe święto krótkiej prozy, które zostało poświęcone promocji ambitnej książki. Obejmuje ono przede wszystkim prezentacje różnych form narracyjnych, badanie oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, pozwala na dyskusję między autorami a publicznością oraz na wymianę swoich obserwacji i doświadczeń między twórcami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Festiwalowi, ponadto, towarzyszą spotkania i warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, warsztaty kreatywnego pisania.

http://opowiadanie.org/

 

> 9 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog

Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem "Naprzód! Ale dokąd?". Na kilka dni festiwalowych stolica Dolnego Śląska wypełni się wybitnymi artystami, w tym niezwykle utalentowanymi twórcami europejskiego tetru - Alain Platel oraz Ivo van Hoven.

http://dialogfestival.pl/o-festiwalu/

 

> VII Międzynarodowa Konferencja Okulistyka Kontrowersje 19 - 21.10.2017

Tegoroczna edycja konferencji medycznej poświęconej zagadnieniom z zakresu okulistyki odbyła się w stolicy Dolnego Śląska. składająca się z kilku sesji, kursów i debaty oxfordzkiej konferencja zgromadziła w Hali Stulecia wielu światowej klasy specjalistów w dziedzinie okulistyki.

https://ok2017.icongress.pl/

 

 

WRZESIEŃ 2017

> Europejski Dzień Kultury Żydowskiej Wrocław 3.09.2017

Całość wydarzeń poświęcona prezentacji kultury żydowskiej

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/inne/39497-europejski-dzien-kultury-zydowskiej?utm_source=weekend&utm_campaign=wroclaw-na-weekend-1-3-wrzesnia-2017-r-wydarzenia&utm_medium=tile

 

> TIFF Festival 7-22.09.2017 Wrocław

TIFF Festival po raz pierwszy odbył się w 2011 roku. Powstał we Wrocławiu i od samego początku dedykowany jest fotografii. Powołany po to, by animować i nakręcać życie fotograficzne w mieście i regionie, z roku na rok nabiera siły. TIFF nie oddziałuje tylko na swoje rodzinne miasto, ale wpływa także na całą Polskę, starając się jednocześnie zwiększyć zasięg wydarzenia do rangi międzynarodowej. Nieustannie towarzyszy nam idea zgłębiania i przeżywania fotografii na nowo. 

http://tiff.wroc.pl/pl/festiwal/o-tiff-festival/

 

> Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Hali Stulecia Wrocław 9-10.09.2017

Swoją urodę zaprezentuje ponad 350 kotów różnych ras z całej Polski i Europy. Hodowcy będą mieli możliwość podzielenia się ze zwiedzającymi swoją wiedzą i doświadczeniem oraz osiągnięciami hodowlanymi.

Organizatorzy oferują szereg atrakcji w postaci: konkursów i zabaw dla najmłodszych, specjalistycznych show kotów REX, burmskich oraz brytyjskich – bri misiów  a także wiele stoisk promocyjnych z akcesoriami dla naszych kocich pupili.

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/rozrywka/39716-miedzynarodowa-wystawa-kotow-rasowych-w-hali-stulecia?utm_source=weekend&utm_campaign=wroclaw-na-weekend-8-10-wrzesnia-2017-r-wydarzenia&utm_medium=tile

 

> Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 2017 Wrocław i okoliczne miejscowości7-17.08.2017

Twórcą festiwalu Wratislavia Cantans był jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów Andrzej Markowski. Wratislavia Cantans od 1978 roku należy do European Festivals Association. Każdego roku ponad trzydzieści tysięcy osób słucha koncertów festiwalu w radiu dzięki transmisjom Programu Drugiego Polskiego Radia, w tym wydarzeń nadawanych w całej Europie w ramach European Broadcasting Union (EBU).

http://www.nfm.wroclaw.pl/wratislavia-cantans-2017/festiwal/o-festiwalu

 

> Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci 20-24.09.2017 Wrocław

Odbywający się od 2013 roku w Imparcie festiwal to skierowane specjalnie do najmłodszych wydarzenie teatralne w mieście. Świetna szansa dla młodych widzów do zetknięcia się z międzynarodowym teatrem na najwyższym poziomie

http://dziecinada.wroclaw.pl/

 

SIERPIEŃ 2017

 

> 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty 3-13.08.2017 Wrocław

To festiwal wizjonerów kina, artystów bezkompromisowych, którzy mają odwagę iść obraną przez siebie drogą wbrew panującym modom i opowiadać o rzeczach najważniejszych swoim niepowtarzalnym językiem. Spośród setek filmów pokazywanych co roku na światowych festiwalach oraz wśród tych nadsyłanych do selekcji, wybierane są te, które za sprawą swojej niezwykłej formy i siły ekspresji, nie pozwalają o sobie zapomnieć. Budzą skrajne reakcje i emocje, rodzą polemiki i dyskusje, wywołują zachwyty i protesty. Ale to właśnie takie filmy najczęściej wyznaczają najnowsze trendy w światowym kinie. Wypełnieniem idei kina "nowohoryzontowego" jest konkurs główny.

https://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=2337

 

> Festiwal Fantastyki i Popkultury NiuCon 2017 11-13.08.2017 Wrocław

Festiwal Fantastyki i Popkultury NiuCon odbywa się raz do roku i jest poświęcony fantastyce, literaturze, komiksom, grom tradycyjnym i cyfrowym, kulturze azjatyckiej (mandze, anime, muzyce, kulturze), artystom, cosplayowi, muzyce i popkulturze.

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/edukacja-i-rozwoj/37663-festiwal-fantastyki-i-popkultury-niucon-2017?utm_source=weekend&utm_campaign=wroclaw-na-weekend-11-13-sierpnia-2017-r-wydarzenia&utm_medium=tile

 

> Międzynarodowego Festiwalu Ensemble im. Księżnej Daisy.16-28.08.2017 Zamek Książ

Między 16 a 28 sierpnia 2017 r. na Zamku Książ odbędzie się XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Ensemble im. Księżnej Daisy. Misją Festiwalu jest promowanie mało znanego gatunku sztuki, jakim jest kameralistyka, zarówno w odniesieniu do utworów muzycznych, jak i dzieł teatralnych. W ramach Festiwalu spotykają się dwa nurty sztuki. Prowadzone są kursy muzyczne oraz warsztaty teatralne, w trakcie których uczestnicy Festiwalu razem z wybitnymi profesorami pracują nad wykonaniem wybranych utworów.

www.ensemblefestival.org

 

> XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus 19-20.08.2017 Wrocław

Ponad 20 grup zaprezentuje szeroki wachlarz dyscyplin artystycznych. Nie zabraknie muzyki na żywo, pokazów ogniowych, tańca brzucha, akrobacji w kole cyrkowym, sztuczek z balonami, pokazów żonglerki, balansowania i manipulacji.

Swoje umiejętności zaprezentują artyści z Czech, Grecji, Japonii, Francji, Nowej Zelandii i wielu innych krajów. Jednocześnie występy będą odbywać się na ok. pięciu przystankach festiwalowych, a każdy artysta wystąpi 1-2 dziennie.

 

> I Polsko-Amerykański Piknik Historyczny

I Polsko - Amerykański Piknik Historyczny to część organizowanych przez Centrum Historii Zajezdnia obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do udziału w imprezie zaproszono przedstawicieli Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych z 3. Batalionu 29. Regimentu ABM Charlie stacjonującego w Żaganiu. 

http://www.wroclaw.pl/portal/pierwszy-polsko-amerykanski-piknik-historyczny

 

LIPIEC 2017

 

> Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017 (20-30 lipca 2017)

The World Games 2017 we Wrocławiu to ponad 30 dyscyplin, takich jak sporty wodne, lotnicze czy drużynowe. To kilka tysięcy zawodników, którzy odwiedzą Wrocław, by zmagać się na nowych oraz wyremontowanych obiektach. To tysiące kibiców, którzy podążą w ślad za nimi.

Wielkie święto sportu…Międzynarodowe wydarzenie…Promocja miasta i kraju w świecie…Ale przede wszystkim wyjątkowa idea promowania ruchu i zdrowego trybu życia.

To niepowtarzalna okazja, by stworzyć warunki do rozwoju aktywności fizycznej – zarówno młodszych, jak i starszych.

http://theworldgames2017.com/

 

> Spotkanie z Grahamem Mastertonem (5.07.2017)

Graham Masterton, autor, słynący głównie z horrorów, cieszy się ogromną sławą na całym świecie, a jego powieści mają miliony wiernych czytelników. Wydał łącznie ponad sto tytułów z gatunku horroru, powieści historycznej i thrillera, a niektóre z tomów przez długi czas utrzymywały się na listach bestsellerów. Trzy z jego powieści doczekały się ekranizacji, a nakręcony w 1978 roku film „Manitou” do dziś cieszy się uznaniem wśród fanów gatunku. W swojej twórczości Graham Masterton zawarł również polski akcent - akcja „Dziecka ciemności” w całości rozgrywa się w Warszawie. Książka ta została obwołana powieścią roku z gatunku horror przez „Science Fiction Chronicle” i wysoko oceniona przez krytyków.

http://www.wherevent.com/detail/Powiatowa-i-Miejska-Spotkanie-z-Grahamem-Mastertonem

 

> Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej  (7.07-9.07.2017)

Zgorzelecki festiwal jest świętem kultury greckiej dedykowanym Grekom, których losy powojenna historia związała z Polską, a szczególnie z miastem Zgorzelec. Wydarzenia sportowe i kulturalne, wystawa, spotkania, grecka kuchnia i przede wszystkim grecka muzyka sprawiają, że nasze miasto staje się małą Helladą.

http://www.zinfo.pl/artykuly/23953

 

> Festiwal Konteksty 2017 (21.07.2017 - 25.07.2017)

Ponad 40 artystów i artystek z całego świata. Działania perfomatywne, realizacje dźwiękowe, instalacje, interwencje w przestrzeni publicznej, otwarta scena dla młodych twórców, projekcje, wystawy, wieczorne potańcówki. Tak zapowiada się 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY, który w dniach 21 – 25 lipca odbędzie się w Sokołowsku. 

http://www.contexts.com.pl/pl/

 

> Zieleniec 2017 - V Międzynarodowy Zlot Motocyklowy (21.07.2017-23.07.2017)

Zieleniec w Górach Orlickich jest doskonale znany fanom białego szaleństwa. Zimą na stokach i wyciągach królują narciarze i snowboardziści. Jednak już 21 lipca 2017r. po raz piąty Zieleniec na weekend zamieni się w górską motocyklową stolicę! Piękne widoki, niepowtarzalny mikroklimat i warkot setek silników.
Teren zlotu znajduje się w samym centrum Zieleńca, zapewniamy duże pole namiotowe z zapleczem sanitarnym (prysznice z ciepła woda , toalety i umywalnie), z którego rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki na okolicę.

Podczas zlotu będą możliwe przejazdy koleją linową „Gryglówka” - gwarantowane piękne widoki na otaczające nas góry. Górna stacja kolei usytułowana jest na 1004 m n.p.m. i dojeżdża do pasa granicznego wzdłuż, którego rozciąga się czeski narodowy rezerwat przyrody Bukačka, a kilkunastominutowy spacer umożliwia dotarcie do czeskiego schroniska Masarykova Chata. 
Dla uczestników zlotu będą obowiązywały bilety ulgowe.

Rockowe koncerty, pokaz sztucznych ogni, Grill & Bar, konkurencje zlotowe z nagrodami. Każdy zlotowicz w cenie wjazdu otrzyma znaczek, naszywkę, naklejkę, miejsce na polu namiotowym i informator.

https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/189070/zieleniec-2017-zlot-motocyklowy

 

CZERWIEC 2017

 

>Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM 21.06.2017 Duszniki Zdrój

21 czerwca w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbyło się Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM Z O.O.. Województwo dolnośląskie reprezentowała wicemarszałek Ewa Mańkowska, pełnomocnik marszałka ds. kontaktów z Republiką Czeską Igor Wójcik oraz Agnieszka Zakęś, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Instytucja EUWT (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej) została powołana z myślą o wspieraniu współpracy terytorialnej (transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej). Jest odpowiedzią na trudności napotykane w dotychczasowej współpracy, związane przede wszystkim z różnorodnością warunków, systemów prawnych i procedur krajowych. Stanowi odpowiednią strukturę dla współpracy terytorialnej w perspektywie długoterminowej.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-miedzyregionalna/aktualnosci/artykul/zgromadzenie-ogolne-euwt-novum-1/

 

> Brave Kids 2017 (niezakończony trwa do 11 lipca) 17.06-11.07 Wrocław

Brave Kids jest projektem edukacyjno-artystycznym, podczas którego spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. Różnią się doświadczeniami życiowymi, talentami artystycznymi, religiami i tradycjami. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia, otwartość na drugiego człowieka i niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń świata dorosłych.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 17 czerwca wraz z przyjazdem młodych artystów Kenii, USA, Gruzji i Polski.

http://www.bravekids.eu/

 

> V American Cars Mania 2017 Milicz

To największe wydarzenie tego typu w Polsce i jedno z większych w Europie, które łączy klimat międzynarodowych zlotów motoryzacyjnych, targów branżowych oraz imprezy rekreacyjnej. Piknik, który gromadzi właścicieli pojazdów amerykańskich, wielu wystawców oraz tysiące widzów.

 

> Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej – Bolesławiec 17.06.2017 Bolesławiec

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej to cykliczna jednodniowa impreza, której ideą jest pielęgnowanie tradycji kultury bałkańskiej bliskiej licznym mieszkańcom Bolesławca.
Na terenie festiwalu powstaje co roku pod inną nazwą osada „domków”, które na czas festiwalowych prezentacji zasiedlają Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły folklorystyczne. Jest to także niepowtarzalna okazja, by spróbować dań bałkańskich – do wyboru jest pita z różnymi dodatkami (na słodko i na ostro), zupa gulaszowa i paprykowa, a główną kulinarną atrakcją – pečenica, czyli świąteczne danie serwowane w krajach byłej Jugosławii.

 

> Festiwal Wysokich Temperatur (23-25.06.2017)

Festiwal Wysokich Temperatur jest jedyną w Polsce otwartą imprezą artystyczną, podczas której artyści z całego świata dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pasjonatami “sztuki na gorąco”, pokazując publiczności swoją pracę “od kuchni”. Co roku zapraszani są prawdziwi mistrzowie pracy z ogniem. Dotychczas Festiwal odwiedzili m.in. Livio Serena (Murano), Seung Woog Kim (Korea), Michael Flynn (UK), Rick Batten (USA), hutnicy z Nowego Boru (Czechy).

http://www.dcik.pl/festiwal/50,0,190,miedzynarodowy-festiwal-wysokich-temperatur/

 

 

MAJ 2017

> Musica Electronica Nova (19-27.05.2017)

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej "Musica Electronica Nova" prezentuje w szerokim zakresie najnowszą muzykę elektroakustyczną. Festiwal powstał w 2005 roku. Festiwal kierowany jest przede wszystkim do młodych odbiorców poszukujących nowych wartości brzmieniowych. Łączy różne nurty muzyki elektronicznej, studyjnej i live z muzyką instrumentalną, teatrem i sztuką video. 

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/muzyka/33536-8-musica-electronica-nova

 

> Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 (17-21.05.2017)

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/sztuka/33607-miedzynarodowe-biennale-sztuki-mediow-wro-2017

 

> Bass&Beat Festival 2017 (19-21.05.2017)

Międzynarodowy festiwal skoncentrowane na nowych trendach i tendencjach w muzyce ze szczególnym uwzględnieniem gry na basie i kontrabasie. Gwiazdami festiwalu będą m.in. legendarny wirtuoz kontrabasu Renaud Garcia-Fons, amerykański basista Janek Gwizdala (współpracujący m.in. z Mike’m Sternem, Randym Breckerem i Patem Methenym), ukraiński basista Igor Zakus oraz Jaromir Honzak z Czech.

http://www.bassandbeat.pl

 

> Międzynarodowy Festiwal Kryminału 2017 (24-28.05.2017)

Ideą festiwalu jest prezentacja literatury sensacyjnej i kryminalnej. W czasie festiwalu przyznawana jest Nagroda Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści sensacyjnej lub kryminalnej. Z czytelnikami spotykają się najlepsi pisarze kryminałów z Polski i ze świata, w tym tak znani jak Jo Nesbo, czy Camilla Lackberg.

http://festiwal.portalkryminalny.pl/

 

> KRĘĆ DLA WRO – Europejskie Wyzwanie Rowerowe 2017 (1-31.05.2017)

Europejskie Wyzwanie Rowerowe 2017 – to trzecia edycja rowerowej rywalizacji miast z całej Europy. Potrwa od 1 do 31 maja. Przejechane przez mieszkańców kilometry będą mierzone za pomocą aplikacji i zapisywane na konto danego miasta. 

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/sport-i-rekreacja/35993-krec-dla-wro-europejskie-wyzwanie-rowerowe-2017?termin=267255

 

 

KWIECIEŃ 2017

> Jazz nad Odrą ( Wrocław, 26-30.04.2017 )

To jeden z największych festiwali we Wrocławiu. W tegorocznej edycji największymi gwiazdami będą m.in. perkusiści Jeff „Tain” Watts i Kendrick Scott czy saksofonistka Tia Fuller. Festiwal zakończym się w dniu Światowego Dnia Jazzu Polskiego, podczas którego odbędzą się koncerty m.in. na pl. Społecznym.

http://www.wroclaw.pl/jazz-nad-odra-2017-program-bilety

 

> Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA ( Jelenia Góra 28.04-3.05.2017)

Projekt jest działaniem prezentującym najciekawsze zjawiska teatru i kultury awangardowej polskich i niemieckich twórców teatralnych, wszelkich form wyrazu artystycznego w tym muzyki, fotografii, performance. 

http://www.jeleniagora.pl/content/mi%C4%99dzynarodowy-festiwal-teatr%C3%B3w-i-kultury-awangardowej-pestka-2017

 

> Węgierska Wiosna Filmowa w Nowych Horyzontach (Wrocław, 21.04-27.04.2017)

Polscy widzowie ostatni raz 5 lat temu mogli obejrzeć wybór węgierskich produkcji, teraz zaś podczas Węgierskiej Wiosny Filmowej otrzymają przekrój najświeższych filmów. Zobaczą zarówno pierwsze kroki debiutantów, jak i dzieła wielkich twórców. Dokonując wyboru filmów organizatorzy ukazali wielobarwność węgierskiej kinematografii. W programie znaleźć można cieszący się ogromnym uznaniem publiczności, obfitujący we wspaniałe kreacje aktorskie film muzyczny, wstrząsający dramat, świeże animacje i prawdziwe klasyki. W ciągu kilku dni można poznać filmowe oblicze naszego europejskiego sąsiada.

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/kino/35288-wegierska-wiosna-filmowa-w-nowych-horyzontach?utm_source=weekend&utm_campaign=wroclaw-na-weekend-21-23-kwietnia-2017-r-wydarzenia&utm_medium=tile

 

> Weekend literacki na zakończenie Światowej Stolicy Książki UNESCO (Wrocław, 20-23.04.2017)

Europejska Noc Literatury na Nadodrzu z udziałem wielkich osobowości polskiej kultury, premierowe wykonanie Światowego Hymnu Książki, literackie warsztaty dla dzieci, Bookowisko, spotkania autorskie, happeningi i kilkanaście innych wydarzeń literackich we Wrocławskim Domu Literatury, na Nadodrzu, w Arkadach Wrocławskich, nad brzegami Odry i w wielu innych miejscach Wrocławia.

http://www.wroclaw2016.pl/weekend-literacki-na-zakonczenie-swiatowej-stolicy-ksiazki-unesco

 

>Międzynarodowy Dzień Jazzu UNESCO | Marcin Wasilewski Trio + Nils Petter Molvær ( 30.04.2017)

30 kwietnia 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu UNESCO Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zaprasza na koncert Marcin Wasilewski Trio z gościnnym udziałem Nilsa Pettera Molværa- znakomitego norweskiego trębacza, kompozytora i producenta

http://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/event/5392

 

 

MARZEC 2017

 

> Spotkanie z delegacją z Krzywego Rogu na Ukrainie ( 1.03.2017 )-  Iwona Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego spotkała się z delegacją miasta Krzywy Róg, partnerskiego Obwodu Dniepropietrowskiego.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wzajemnej współpracy w zakresie turystyki i gospodarki.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-miedzyregionalna/aktualnosci/artykul/spotkanie-z-delegacja-z-krzywego-rogu-na-ukrainie-1/

> Spotkanie informacyjne na temat rynku gruzińskiego (7.03.2017)- spotkanie odbyło się w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Gościem spotkania była m.in. Natalia Topchjishvili, Radca Ambasady Gruzji w RP ds. ekonomicznych, która zaprezentowała potencjał rynku gruzińskiego. Spotkanie było skierowanie do dolnośląskich przedsiębiorców.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-miedzyregionalna/aktualnosci/artykul/dolnoslaskie-firmy-zainteresowane-gruzja/

> Czternasta Wschodnia Szkoła Zimowa ( 1-14.03.2017 )- Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu  i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali kolejną Wschodnią Szkolę Zimową, która była skierowana do studentów ostatniego roku kierunków humanistycznych, przygotowujących prace dyplomowe za zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt skierowany jest do studentów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski i krajów UE.

http://www.kew.org.pl/wschodnia-szkola-zimowa-2017/

> Tydzień Kina Hiszpańskiego ( 24-30.03.2017 )- jest to coroczny przegląd najbardziej interesujących produkcji kina hiszpańskiego, które mają przybliżyć kulturę filmową kraju z Półwyspu Iberyjskiego. Organizatorami przedsięwzięcia są Ambasada Królestwa Hiszpanii, Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce i AP Mañana. 

> Asian Culture Meeting ( 31.03.2017 )- wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Semper Avanti we współpracy z Food Think Tank ma za zadanie przybliżyć kulturę Wietnamu, m.in. poprzez spożywanie tradycyjnych dań oraz rozmowę z wolontariuszem z Wietnamu, przebywającym we Wrocławiu. 

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/rozrywka/35026-asian-culture-meeting-jak-smakuje-wietnam-we-wroclawiu?termin=256644

 

 

LUTY 2017

 

> OpenDataBot - Ukrainian way of using open data [2.02.2017] , wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Dyplomatów. Wydarzenie w ramach inicjatywy "Get to know Ukraine". Gościem spotkania będzie Aleksey Ivankin, który opowie prowadzeniu firmy IT na Ukrainie.

> Konferencja  pn. “The Future of the Grassroots Sport” [9-10.02.2017], wydarzenie związane z organizacją World Games 2017. Tematyką Konferencji oraz towarzyszącym jej warsztatów będzie rozwój umiejętności przywódczych młodych ludzi i  zwiększenie ich aktywnego udziału w oddolnych działaniach sportowych.Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki, wyniki i wnioski wyciągnięte przez liderów projektów Youth Leaders Across Borders i  Youth on the Move, współfinansowanych w ramach programu Erasmus+.

> Międzynarodowe Targi Turystyczne [24-26.02.2017]  Wrocław, Hala Stulecia. Szczegóły na http://www.mttwroclaw.pl/. Liczne stoiska, wystawy, pokazy, a to wszystko w ramach międzynarodowych targów turystycznych. Impreza ma na celu promowanie regionów różnych zakątków świata. 

> Wystawa: „Pamiętajmy o Polsce. Solidarność Norwesko – Polska” [do 28.02.2017], Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław. 31 sierpnia 1980 r. do strajkującej Stoczni Gdańskiej dotarli norwescy związkowcy. Od tego gestu rozpoczęła się akcja bezprecedensowej pomocy dla walczących o wolność Polaków. Tysiące Norwegów włączyło się w zbiórki pieniężne, przesyłkę maszyn drukarskich, a w stanie wojennym także w aktywną pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin pod hasłem „Ikke glem Polen!” (Pamiętaj o Polsce!) 

 

STYCZEŃ 2017

 

> Warsztaty dla dzieci w Muzeum Narodowym: Irlandia – Zielona Wyspa, [14 stycznia, godz. 10.00]  Zapisy od 9 stycznia w godz. 8:00–15:00 pod nr. tel. 71 372 51 48 lub mailowo: edukacja@mnwr.art.pl . Wydarzenie dla dzieci w wieku 6-12 lat.
> Konwent: Namicon, [od 14.01 do 15.01, od godz. 10.00, Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo, ul. Roosevelta 15], Impreza jest przeznaczona dla miłośników  kultury japońskiej.
> Piknik „Bezpieczna Polska” – Dolny Śląsk wita wojska sojusznicze USA, [14 stycznia, godz. 12.00- 17.00, przed Urzędem Wojewódzkim, Wrocław] W związku z przyjazdem do Polski pierwszych amerykańskich żołnierzy Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej zaplanowano serię wydarzeń towarzyszących we wszystkich miastach wojewódzkich.
> Chiński Nowy Rok, [14 stycznia, godz. 17.00, Aula Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, wstęp wolny], Chiński Rok Czerwonego Ognistego Koguta zaczyna się 28 stycznia 2017 roku a kończy 15 lutego 2018. Kogut w kulturze chińskiej utożsamiany jest z precyzją i wyrazistością, warto więc wykorzystać jego pomoc w najbliższych dwunastu miesiącach.
> Pokaz filmu "Wielki wóz. Wygnanie i powrót Tatarów krymskich" wraz z dyskusją na temat Tatarów krymskich, [18.01.2017 roku o godzinie 13:15 w sali nr 201 Instytutu Studiów Międzynarodowych] Film "Wielki wóz. Wygnanie i powrót Tatarów krymskich" z roku 2005, którego autorami są Ivo Macharáček oraz Petruška Šustrová, opowiada historię, którą jeszcze parę lat temu można byłoby uznać za smutną opowieść ze szczęśliwym zakończeniem, za jeden z najbardziej pozytywnych wypadków postkomunistycznego świata.W 1944 roku Stalin rozkazał cały naród krymskotatarski deportować z Krymu, a po upadku komuny Tatarzy wrócili na Krym, gdzie zaczęli nowe życie.
 

GRUDZIEŃ 2016

 

> VII Międzynarodowego Festiwalu Ambientalnego [2-4.12.2016] Międzynarodowy Festiwal Ambientalny prezentuje gatunki, artystów oraz sztukę, która wymaga od widza pełnego zaangażowania emocjonalnego i umysłowego. Więcej szczegółów na: http://www.ambientalny.pl/

> „Historia odzyskana. Życie Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku” Wystawa obrazuje ponad 800-letnią historię Żydów w tej części Europy. Stanowi zapis ich życia od czasów średniowiecznego Wrocławia. Wystawę można obejrzeć na pierwszej emporze odrestaurowanej Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu

> "Europejskie Forum Muzykoterapeutów" [1-3.12.2016] W ramach Europejskiego Forum Muzykoterapeutów „45 lat Wrocławskiej Muzykoterapii w centrum Europy” odbędzie się prezentacja dorobku Wrocławskiej Muzykoterapii na tle innych europejskich szkół muzykoterapii m.in.: Austrii, Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Włoch. Szczegóły na: http://www.amuz.wroc.pl/pl/europejskie_forum_muzykoterapeutow_-45_lat_wroclawskiej_muzykoterapii_w_centrum_europy-/4561/2/

> VII Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii” [7-11.12.2016] Jedyny w Polsce międzynarodowy konkurs muzyczny dla dyrygentów chóralnych – studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych. Więcej szczegółów na: http://www.amuz.wroc.pl/pl/vii_miedzynarodowy_turniej_dyrygentury_choralnej_w_strone_polifonii/5189/2/

> Weekend zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 [15-18.12.2016] W programie multiwidowisko „Niebo” w Hali Stulecia i mnóstwo wydarzeń rozgrywających się w całym mieście. 

 

LISTOPAD 2016

 

> Międzynarodowa Konferencja Naukowa Muzyka; plastyka teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży" [4.11.2016]  Konferencja adresowana jest do środowiska artystycznego,pedagogów zajmujących się edukacją artystyczną i studentów wydziałów artystyczno-edukacyjnych.

> "Dni wzajemnego szacunku" [6-14.11.2016]  Listopad to czas zadumy oraz rocznica tragicznych wydarzeń, które rozpoczęły prześladowania Żydów w Europie. W celu przypomnienia minionych wydarzeń wrocławska gmina Żydowska  organizuje przegląd filmów przedstawiających wrocławskich Żydów, spektakle teatralne, wystawy, koncerty i zwiedzanie tradycyjnej mykwy. W rocznicę nocy kryształowej, w środę 9 listopada o godz. 18 spod Synagogi pod Białym Bocianem wyruszy Marsz Wzajemnego Szacunku pod hasłem „Pamiętając o przeszłości, idziemy z nadzieją na lepszą przyszłość”. Zakończy się on spotkaniem pod pomnikiem w miejscu spalonej podczas nocy kryształowej w roku 1938 synagogi przy ul. Łąkowej. 

> Kongres Naukowy we Wrocławiu "Historia-Pamięć-Utopia" [14-16.11.2016] Trzydniowe spotkanie z udziałem gości z całego świata: naukowców, byłych polityków, świadków historii, dysydentów oraz przedstawicieli instytucji o profilu zbliżonym do Instytutu Pamięci Narodowej. Celem kongresu będzie zarówno przypomnienie mechanizmów zniewolenia całych społeczeństw i jednostek w XX wieku, jak i refleksja nad tym, co czeka świat i demokrację w nowym stuleciu.

> Kongres Społeczny ESK [25-27.11.2016] Międzynarodowe wydarzenie z udziałem wielu zagranicznych gości. Kongres odbywa się w ramach wydarzeń związanych z Wrocławiem jako Europejską Stolicą Kultury.

 

PAŹDZIERNIK 2016

 

> Kultura Małych i Średnich Miast. Współpraca - Strategia na czasy hossy i bessy [27-28.10.2016]  Współpraca miast z terenami wiejskimi, szukanie szans rozwoju, wypracowanie rekomendacji, etc. przy okazji odbywającej się Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dzięki współpracy/inspiracji ze strony innych Stolic Kultury

> 12. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania [5-10.10.2016] Festiwal prezentujący krótkie formy narracyjne, prowokujący do interakcji i wymiany doświaczeń między autorami a publicznością.

 

WRZESIEŃ 2016

 

> Europejska Konferencja Jazzowa [22-25.09.2016] Ogólnoeuropejska konferencja organizatorów życia jazzowego specjalizujących się w muzyce kreatywnej, twórczym jazzie i współczesnej muzyce improwizowanej.

> IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci Dziecinada [21-25.09.2016] W programie m.in.. Teatry z kilkunastu krajów Europy, wizyty zespołów w ośrodkach szkolno-wychowawczych, szpitalach i hospicjach; działania z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem; warsztaty i targi rękodzieła dla dzieci.

> Wizyta duchowego przywódcy Tybetu Dalajlamy XIV [21-25.09.2016] Dalajlama  odwiedzi Wrocław w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

> 51.Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans [3-18.09.2016]  Jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce. Program 51. edycji festiwalu, zatytułowanej Europa Cantans, będzie obejmował ważne europejskie dzieła w wykonaniu najwybitniejszych artystów.

 

SIERPIEŃ 2016

 

> Wszelkie Przejawy Artyzmu [12-15.08.2016] Międzynarodowy festiwal promujący szeroko pojętą sztukę, również w kontekście promocji Polski za granicą.

> Zlot Skautów Europy Środkowej [4-14.08.2016] Myślą przewodnią przyszłorocznego zlotu jest „The art of scouting”. Grupa ok. 2 tys. skautów odwiedzi Wrocław i okoliczne miejscowości. Będzie to doskonała okazja do wymiany myśli, doświadczeń i poznania wielu ciekawych osób.